Sociala medieplattformar är bra för marknadsföring online. Du kan lägga till ett flöde på Instagram för att visa upp dina stylisters talang, eller skapa en sida på Facebook som lyfter fram dina kunders entusiastiska recensioner. Din Facebook-sida bör innehålla en länk till din salongs webbplats där du kan erbjuda information om bokningar och tillgängliga tjänster, samt visa bilder av salongens interiör. Din Facebook-sida är en bra plats för att lägga ut dina senaste kampanjer och erbjuda råd och användbar feedback.

Onlinemarknadsföring är oupplösligt kopplad till teknikens utveckling. Ray Tomlinson, e-postens uppfinnare, skickade det första e-postmeddelandet 1971. Skapandet av FTP-webbplatsen Archie 1990 gjorde det möjligt att söka på FTP-webbplatser (file-transfer-protocol). I takt med att lagringskapaciteten hos persondatorer ökade började företagen använda sig av onlineteknik. Detta gjorde det möjligt för dem att nå ut till en större publik. I mitten av 80-talet var datorernas lagringskapacitet tillräckligt stor för att lagra stora mängder kundinformation.

Internetmarknadsföring hjälper företag att skapa en bredare och mer målinriktad publik. Man kan rikta kunderna efter deras intressen, hobbies och konsumtionsvanor. Eftersom det inte spelar någon roll om dina potentiella kunder befinner sig i USA eller i Europa kan du marknadsföra dig till rätt personer vid rätt tidpunkt. Marknadsföring online hjälper företag att nå fler kvalificerade leads och öka sin trovärdighet och synlighet. Dessutom är det billigt. De mest effektiva strategierna för marknadsföring på nätet riktar sig till rätt målgrupp vid rätt tidpunkt.

Vad du bör veta om marknadsföring online

  • Om du funderar på att använda internet som en del av din marknadsföringsstrategi finns det några saker du bör veta.
  • Du bör till exempel försöka rikta dig till vissa demografiska grupper med din marknadsföring online.
  • En firma för babykläder kan till exempel rikta sig till föräldrar och relaterade ämnen.
  • Om du riktar dig till personer som delar liknande intressen ökar sannolikheten för konvertering och varumärkeskännedom.
  • Den riktade marknadsföringen är också effektivare om du använder ett engagerande format för att nå ett stort antal potentiella kunder..

Tre typer av digitala marknadsföringsstrategier

Digital marknadsföring har en mängd olika mål och taktiker. Den kan skapa varumärkeskännedom, skapa produktutvärderingar, generera trafik med hög köpintention, vårda leads och driva upprepad försäljning. Som med alla former av marknadsföring måste företag ta hänsyn till önskat resultat, budget och personalbehov innan de bestämmer den bästa strategin. Dessutom måste de ta hänsyn till kundens olika kontaktpunkter. Nedan listas tre typer av digitala marknadsföringsstrategier. Låt oss titta på var och en av dem i tur och ordning.

E-postmarknadsföring – Denna typ av digital marknadsföring innebär att man använder e-post för att skicka ut information. E-post är den äldsta formen av digital marknadsföring, men är fortfarande ett gångbart alternativ. Med e-post kan du nå personer som kanske inte är med i sociala nätverk eller andra populära kanaler. Med den här metoden kan du spåra uppgifter som annars skulle gå förlorade. Med ett e-postmeddelande kan du skicka ut ett anpassat, personligt meddelande till din målgrupp och samla in deras uppgifter. E-postmarknadsföring är också ett utmärkt sätt att bygga upp varumärkeskännedom och generera leads.

Retargeting – Med hjälp av Facebook eller andra sociala medier kan du visa relevanta annonser för en användare som har besökt en viss sida på din webbplats, men som sedan har lämnat den. Denna typ av retargeting kan hjälpa dig att omvandla dessa besökare till leads och försäljning. Innehållsmarknadsföring (eller content marketing) – Denna typ av digital marknadsföring omfattar alla typer av digitala marknadsföringsinsatser. Innehållsmarknadsföring omfattar blogginlägg, infografik, e-böcker, videor med mera. Med en effektiv strategi för innehållsmarknadsföring kan du öka varumärkeskännedom, klick, leads och försäljning. Ytterligare tips