De ovannämnda resultaten tyder på att surfande är ett mer specifikt beteende än köpande, och att skälen till att konsumenter handlar i vissa butiker skiljer sig från de skäl som ligger till grund för köpbeslut. I den här artikeln använder vi en mängd olika statistiska metoder för att utforska dessa resultat och identifiera gemensamma faktorer….